Czas na hybrydy

Czas na hybrydy hybrydy karty debety

Karty debetowe, płatnicze, bankowe, itd. O tym się mówi. A co z hybrydami? O hybrydach najwięcej się dowiemy penetrując rynek funduszy inwestycyjnych, bowiem fundusze hybrydowe, cieszą się na tym rynku coraz większym zainteresowaniem. Fundusze hybrydowe charakteryzują się tym, że inwestują jednocześnie w akcje, obligacje, papiery dłużne, lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego waluty itp. Karty debetowe to dla nas chleb powszedni. Mniej natomiast wiemy o hybrydach na rynku kart płatniczych. Zacznijmy od podziału kart płatniczych, które możemy podzielić: ze względu na zasięg obowiązywania karty, ze względu na sposób zapisywania informacji, na sposób rozliczania transakcji, standard wydawanych kart oraz ze względu na sposób autoryzacji. Jeżeli zechcemy mówić o tym na jakich zasadach funkcjonują karty hybrydowe zatrzymajmy się przez chwilę przy podziale ze względu na sposób zapisywania informacji, bowiem karty hybrydowe są kartami posiadającymi dwa niezależne od siebie nośniki informacji. Najczęściej stosowane są elektroniczne układy stykowe, układ zbliżeniowy, pasek magnetyczny, a także kod kreskowy.
Najczęściej na naszym rynku można zaopatrzyć się w karty z paskiem magnetycznym, rzadziej w chipy. Banki nie stosują innych zabezpieczeń, ponieważ są one dość kosztowne. Jednakże po ostatnich włamaniach do zakodowanych informacji i czyszczeniu kont właścicieli kart przez zorganizowane grupy przestępcze banki są zmuszane do wprowadzania lepszych zabezpieczeń niż tylko pasek magnetyczny. Na przykład banki spółdzielcze korzystają z zabezpieczeń stosowanych przez banki japońskie czyli odczyty z linii papilarnych palca. Jednakże była to tylko jedna tego typu informacja, że banki spółdzielcze będą stosowały tego typu zabezpieczenia i problem ucichł. Tak czy inaczej banki będę wcześniej czy później zmuszone do wymiany kart zaopatrzonych jedynie w paski magnetyczne. Będąc przy temacie kart kredytowych najczęściej mówimy o wyborze kart/standard, srebro, złoto itp/ oraz zasadach korzystania z plastikowych pieniędzy. Rzadziej o zabezpieczeniach, jakie na przykład posiadają karty hybrydowe. Jednym z powodów zapewne jest fakt, że na naszym rynku rzadko spotyka się karty hybrydowe.
A szkoda, ponieważ powinniśmy poznać zasady działania hybryd. Na przykład karta hybrydowa może być zaopatrzona w układ stykowy lub pasek magnetyczny, albo z paskiem magnetycznym i kodem kreskowym. Mogą to być też karty na których umieszczone są dwa różne niezależne od siebie układy elektroniczne np. stykowy i zbliżeniowy. Najczęściej karty hybrydowe stosuje się wtedy, gdy na przykład pomieszczenia naszpikowane są czytnikami innego typu niż wprowadzane. Stosując hybrydy unika się stosowania dwóch kart czy też kosztownej wymiany starych czytników na nowe. Ale to juz zupełnie inna bajka.