Kiedy stracisz na obligacjach?

Kiedy-stracisz-na-obligacjach?

Obligacje Skarbu Państwa są uważne za jeden z najbezpieczniejszych sposobów lokowania pieniędzy. Inaczej jest z papierami wartościowymi wypuszczonymi przez korporacje. Kiedy zamiast zyskać, możemy stracić, inwestując w obligacje?

W kwietniu 2016 roku inwestorzy odzyskali 18% środków zainwestowanych w papiery wartościowe firmy, która upadla cztery lata temu – Religa Development. W sytuacji, gdy emitent obligacji stawał się niewypłacalny, wtedy najczęściej zabezpieczenia stawały się iluzoryczne lub trudne do zamiany na gotówkę. Niestety okazuje się, że polskie prawo nie ułatwia pociągnięcia do odpowiedzialności władz spółek, które doprowadziły do defraudacji środków finansowych w firmie emitującej obligacje.

Obligacje a upadek firmy

W polskim wymiarze sprawiedliwości kluczową rolę w odzyskaniu środków z obligacji upadającej korporacji jest czas. Dopóki upadająca spółka nie zgłosi wniosku o upadłość, jest nękana przez wierzycieli o zwrot należności. Wierzyciele firmy, chcąc odzyskać jak najszybciej długi, prześcigają się w tym, kto pierwszy wręczy komornikowi sądowy nakaz zapłaty. Wiadomym jest, że ten, kto się pospieszy z wyrokiem sądu, ten ma największe szanse na odzyskanie należności. Posiadacze obligacji, którzy muszą kierować się przepisami prawa, są natomiast na końcu kolejki wierzycieli. Właściciele papierów wartościowych muszą w pierwszej kolejności złożyć u emitenta żądanie spłaty obligacji, dopiero po braku odpowiedzi ze strony upadającej firmy mogą wystąpić na drogę sądową.

Żądanie wykupu obligacji

Jeśli emitent zaprzestał obsługiwać obligacje, tzn. nie wypłacił należnych odsetek, wtedy można przygotować pismo z żądaniem przedterminowego wykupu papierów wartościowych. W dokumencie tym należy wskazać przyczynę naszego żądania oraz podać termin wykupu. Do pisma musimy dołączyć kopię notarialną świadectwa depozytowego. Po upływie podanego w piśmie terminu i przy brak reakcji ze strony emitenta można wystąpić na drogę sądową.

Warto wiedzieć, że w takich przypadkach samo wysłanie żądania wierzytelności może nie wystarczyć. Inwestor powinien być cały czas na bieżąco i utrzymywać kontakt z syndykiem upadającej firmy.

Jak inwestować bezpiecznie w obligacje firm?

Osoby chcące inwestować w obligacje, a obawiające się upadku emitenta i straty środków finansowych, powinny pozostać przy papierach wartościowych dużych korporacji. Ryzyko upadłości takich firm jest dużo mniejsze, ale jednocześnie przy tego typu obligacjach możemy liczyć na niższy zysk, około 8% odsetek rocznie. Bardziej doświadczeni inwestorzy zyskują nawet 75% na emisji obligacji przez małe firmy, jednak ryzyko związane z upadkiem emitenta jest dużo wyższe.