Firma On Board PR

 Firma On Board PR  banki finanse rachunek oszczędnościowy Firma On Board PR przeprowadziła niedawno badania dotyczące opinii konsumentów odnośnie komunikacji banków z otoczeniem. Wynika z niego, że prawie połowa ( 48%) badanych uważa, że rzetelne komunikowanie konkretów ofert zwiększyłoby zaufanie względem banków. Do najważniejszych czynników aż 49% badanych zalicza uczciwe komunikowanie oraz doradztwo pozbawione wszelkich niejasności. Aż 72% Polaków sądzi, że kreacja i prezentacja bankowych ofert , celowo wprowadza konsumentów w błąd. Tylko 10% badanych nie zgodziło się z tą teorią. Zadziwiający jest fakt, że jedynie 1% dorosłych Polaków uważa, że bankom niezbędna jest zmiana ofert tudzież obniżenie cen poszczególnych produktów finansowych. Dla 99% dużo bardziej istotny jest sposób komunikacji w relacji bank – klient. Oczekujemy przede wszystkim otwartego oraz rzetelnego dialogu, nie tylko w zakresie ofert ale także odnośnie całościowej działalności instytucji finansowych. Według Katarzyny Skrzypek z agencji On Board PR

Niepokojący jest bowiem fakt, że ocena Polaków odnośnie swojej wiedzy finansowej jest bardzo niska. Dziedzina finansów jest całkowicie obca dla aż 35% naszych rodaków. Z kolei 42 % z nas deklaruje, że zna podstawowe pojęcia w zakresie bankowości. Tylko 17% Polaków ocenia swoja wiedzę jako satysfakcjonującą. Osoby, które użytkują podstawowe produkty finansowe, do których zalicza się konto bankowe czy kartę płatniczą, oceniają swój poziom wiedzy odnośnie finansów jako bardzo niski. Klienci, którzy sięgają po bardziej wyspecjalizowane produkty jak rachunek oszczędnościowy czy jednostki funduszy inwestycyjnych, mogą pochwalić się zdecydowanie szerszą wiedzą. Rachunek oszczędnościowy cieszy się większym zainteresowaniem niżeli inne inwestycje.